homealgemeenkinderdagverblijfbopvangpeuterspcontactinloggen

Over onze organisatie

Stichting Kinderopvang Rhenen verzorgt al 25 jaar (sinds 1992) kwalitatief goede kinderopvang in Rhenen. We bieden hele- en halve Dagopvang, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang op diverse locaties in Rhenen. We hebben ook Peuteropvang in Elst.

We beschikken over een mooi, kleurrijk en transparant hoofdgebouw aan de Acacialaan 11a in Rhenen.
De organisatie wordt aangestuurd door directeur Ine Lavrijsen. De stichting heeft een bestuur 'op afstand'. Er werken ruim 50 medewerkers bij ons die genieten van het werken met kinderen of in de omgeving van kinderen.

Onze organisatie kenmerkt zich door:

 • Kleinschalige locaties met veel persoonlijke aandacht voor uw kind
  optimaal kunnen ontwikkelen
 • Locaties in het groen met een huiselijke en gemoedelijke, gastvrije sfeer
  heerlijk (buiten) kunnen spelen en je 'thuis' kunnen voelen
 • Professionele (pedagogisch) medewerkers
  deskundig en zorgzaam (MBO/HBO geschoold)
 • Maatoplossingen; diverse (flex)varianten in contractvormen
  ruilen en/of inhalen van een dag(deel) zonder extra kosten
 • Werken zonder winstoogmerk
 • Continue aandacht voor kwaliteit
  waar de mening van ouders erg belangrijk wordt gevonden
  evenals gastvrijheid openheid en korte communicatielijnen
 • Voor- en vroegschoolse educatie op alle groepen 0-4 jaar
  elk kind is uniek en krijgt de ondersteuning die hij/zij nodige heeft;
  kinderen worden goed voorbereid op de basisschool
 • Samenwerking met alle basisscholen in de gemeente Rhenen
  zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn
 • Samenwerkingspartner te zijn in het Centrum van jeugd en gezin 
 • Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor onze privacyverklaring.