homealgemeenkinderdagverblijfbopvangpeuterspcontactinloggen

Betalingsvoorwaarden

De ouderbijdrage wordt automatisch ge´ncasseerd rond de 1de van de maand voorafgaand aan de maand waarop de Peuteropvang betrekking heeft.

Het bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage en de afbakening van de tariefgroepen voor de gesubsidieerde reguliere plaatsen. Op het moment dat de hoogte van de ouderbijdrage of de afbakening van de categorieŰn zijn aangepast zal er opnieuw een toetsing van uw bruto gezinsinkomen plaatsvinden. Jaarlijks voor 1 december ontvangt u de nieuwe tarieven voor het komend jaar.

De ouderbijdrage voor de gesubsidieerde VVE ge´ndiceerde plaatsen wordt jaarlijks door de gemeente Rhenen vastgesteld.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. U dient altijd schriftelijk op te zeggen. Wij zullen uw opzegging in behandeling nemen op de datum waarop deze bij ons is binnengekomen. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. Als uw kind 4 jaar is geworden wordt hij/zij automatisch uitgeschreven.