homealgemeenkinderdagverblijfbopvangpeuterspcontactinloggen

 Ouderbijdragentabel gesubsidieerde reguliere peuteropvang 2020
 (gaat uit van 2 dagdelen van 4 uur per kind per week tijdens schoolweken)

 Bruto gezinsinkomen 2018:                                      Ouderbijdrage per maand 2019;

                       tot en met 19.288,00                                                  29.44 
  19.289,-      tot en met 24.525,-                                                     43.19 
  24.526,-      tot en met
31.739,-                                                     58.58
  31.740,-      tot en met 36.441,-                                                     75.36 
  36.442,-      tot en met 39.806,-                                                     80.22
  39.807,-      tot en met 56.692,-                                                     87.52
  56.693,-      tot en met 77.970,-                                                     97.36
  77.971,-      tot en met 108.044,-                                                 129.02

  108.045,-    en hoger                                                                       147.76

Bovenstaande tarieven zijn alleen van toepassing op ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en geen VVE indicatie hebben voor hun kind. Daarvoor gelden andere tarieven. 
De ouderbijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen gefactureerd.

De hoogte van uw ouderbijdrage wordt bepaald voordat uw kind op de peutergroep geplaatst wordt. Dit gebeurt aan de hand van een aantal gegevens die u moet aanleveren. U ontvangt van ons bij aanmelding  een brief waarin staat aangegeven welke acties u zelf moet doen om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor gesubsidieerde peuteropvang.

Tarief 2020 voor Peuteropvang voor kinderen van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag: 
9.15 per uur.

Ouderbijdrage 2020 voor Peuteropvang voor kinderen met een VVE indicatie van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag: 35,- per maand. De ouderbijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen gefactureerd.  U ontvangt van ons bij aanmelding  een brief waarin staat aangegeven welke acties u zelf moet doen om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor een gesubsidieerde VVE peuter-plaats.

Voor vragen m.b.t. uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met onze planningsmedewerkers;
0317-681050