homealgemeenkinderdagverblijfbopvangpeuterspcontactinloggen

Ouderinformatie Uk en Puk

Op alle Peuteropvang-groepen wordt bij ons gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waarin de ontwikkeling van kinderen op speelse wijze wordt gestimuleerd. We maken daarbij gebruik van de methode Uk en Puk en het observatieprogramma KIJK.

Wat houdt Uk en Puk in?

Uk en Puk is een educatieve methode voor alle kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassenen staat hierbij centraal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een (tweede) taal.                                 

Naast de taalontwikkeling is er bij Uk en Puk extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheden. Begrippen zoals groot/klein, kort/lang, sorteren en het beginnend tellen komen hierbij aan bod.

Uk en Puk is een programma voor alle kinderen omdat het rekening houdt rekening met verschillen in taalontwikkeling binnen een groep. De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit. De activiteiten worden ingepast in het dagritme van de groep.

Voor meer informatie kunt u de ouderinformatie Uk en Puk lezen.