Peuteropvang Panda

Peuteropvang Panda zit in de Montessorischool. De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens schoolweken van 8.30 -12.30 uur. Onze pedagogische uitgangspunten zijn afgestemd met die van de school. Tijdens erkende feestdagen is Panda gesloten. Iedereen is welkom op Panda, ongeacht naar welke basisschool je kind gaat met 4 jaar. SKR heeft al sinds 2007 een samenwerking met de Montessorischool.

Maak een afspraak voor een rondleiding

Maak afspraak
Het is fijn om in hetzelfde gebouw te zitten met de school. Zo kunnen we goed afstemmen met de onderbouw van de school als de situatie van een kind hierom vraagt.

Gezonde kinderopvang

Gezonde voeding, voldoende bewegen en water (drinken) zitten bij ons geïntegreerd in de dagelijkse thema’s waarmee we werken. Zo leren kinderen al jong hoe belangrijk deze thema’s zijn, gewoon spelenderwijs. Ook aandacht voor de natuur, zorgen voor de omgeving en een rookvrije omgeving voor kinderen vinden wij erg belangrijk.

Activiteiten

Binnen ons peuteropvang werken we met een aantal thema’s door het jaar heen. Er is altijd iets te beleven. Voorafgaand aan elk thema word je als ouders hierover geinformeerd, zodat je weet waar je kind op de groep mee bezig is en je hier thuis op kunt aansluiten.

Spelenderwijs bezig met voorschoolse educatie

Op de peutergroep wordt gewerkt volgens de methode Uk en Puk en met het observatieprogramma KIJK. Op een speelse manier wordt de ontwikkeling van je kind gevolgd, begeleid en gestimuleerd. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassene staat hierbij centraal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een (tweede)taal. Naast de taalontwikkeling hebben we aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheden. De eigen inbreng van kinderen is een essentieel onderdeel in elke activiteit. De activiteiten worden ingepast in het dagritme van de groep.

De ontwikkeling van je kind

Bij zorgen om de ontwikkeling van je kind nemen we altijd contact met je op. Indien nodig is er contact met het consultatiebureau, logopedie of het jeugdteam van de gemeente Rhenen, uiteraard in overleg. Het aansluiten op de thuissituatie en samen ‘rond het kind’ staan, zijn voor ons erg belangrijk.

Allergieën

Heeft je kind een allergie? Natuurlijk houden we daar rekening mee. Samen kijken we wat het beste is voor je kind. Indien nodig is er contact met het consultatiebureau of een diëtist.