Kinderdagverblijf Plons

Het speelse gebouw van kinderdagverblijf Plons is omringd door veel groen en biedt volop uitdaging aan kinderen; er is een grote buitenspeelplaats en een belevingstuin. Kinderdagverblijf Plons biedt zowel  Dagopvang  aan  als Peuteropvang.  Er zijn aparte babygroepen en peutergroepen. Het is een knus en transparant gebouw met een huiselijke en gemoedelijke sfeer waar kinderen heerlijk (buiten) kunnen spelen en zich ’thuis’ kunnen voelen.

Maak een afspraak voor een rondleiding

Maak afspraak
Zie ze fietsen, klauteren, rennen, lachen en spelen: daar word je blij van

Blotevoetenpad

Achter het kinderdagverblijf hebben we een belevingstuin met o.a. een blotevoetenpad. We willen de kinderen dicht bij de natuur brengen en andersom. Elke dag nieuwe dingen ontdekken, de seizoenen beleven, frisse lucht voelen, naar de lucht staren, insecten zoeken. Mag jouw kind hier ook van komen genieten?

Gezonde kinderopvang

Gezonde voeding, voldoende bewegen en water (drinken) zitten bij ons geïntegreerd in de dagelijkse thema’s waarmee we werken. Zo leren kinderen al jong hoe belangrijk deze thema’s zijn, gewoon spelenderwijs. Ook aandacht voor de natuur, zorgen voor de omgeving en een rookvrije omgeving voor kinderen vinden wij erg belangrijk.

We bieden allerlei contractsoorten aan, o.a. 52 weken, 40 weken, vakantieopvang, flexibele opvang.

Openingstijden

Kinderdagverblijf Plons is van maandag t/m vrijdag regulier geopend van 8.00 -18.00 uur. Verlengde opvang tussen 7.30-8.00 uur en tussen 18.00-18.30 uur is ook mogelijk. Plons is het hele jaar geopend behalve op erkende feestdagen.
Binnen het kinderdagverblijf hebben we aparte peuteropvang-groepen die alleen tijdens schoolweken geopend zijn. Deze groepen zijn regulier geopend van 8.30-12.30/13.00 uur.


Allergie

Heeft je kind een allergie? Natuurlijk houden we daar rekening mee. Samen kijken we wat het beste is voor je kind. Indien nodig is er contact met het consultatiebureau of een diëtiste.

Activiteiten

Binnen ons kinderdagverblijf werken we met een aantal thema’s door het jaar heen. Er is altijd iets te beleven. Via onze ouderapp laten we je meegenieten van wat we overdag voor leuks gedaan hebben.

 

Onze ouderapp geeft veel gemak. Je kunt er aan- en afmelden, extra aanvragen doen, foto's zien van je kind, chatten met de groep.

BUDGET-UREN

Als je kind op een contract-dag afwezig is vanwege vakantie en/of erkende feestdag, kun je budget-uren opbouwen binnen de spelregels die daarvoor gelden. We vertellen je hier graag meer over bij inschrijving. Het opbouwen en inzetten van deze uren is een gunfactor en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Bij gesubsidieerde kindplaatsen worden geen budget-uren opgebouwd.

Spelenderwijs bezig met voorschoolse educatie

Op al onze groepen in de leeftijd van 0-4 jaar wordt gewerkt volgens de methode Uk en Puk en met het observatieprogramma KIJK. Op een speelse manier wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd, begeleid en gestimuleerd. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassene staat hierbij centraal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een (tweede)taal. Naast de taalontwikkeling hebben we aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheden. De eigen inbreng van kinderen is een essentieel onderdeel in elke activiteit. De activiteiten worden ingepast in het dagritme van elke groep.

Bij zorgen om de ontwikkeling van een kind nemen we altijd contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Indien nodig is er contact met het consultatiebureau, logopedie of het jeugdteam van de gemeente Rhenen, uiteraard in overleg. Het aansluiten op de thuissituatie en samen ‘rond het kind’ staan zijn hierbij zeer belangrijk.


Slapen

Voor kinderen is het fijn als ze steeds in hetzelfde bedje slapen. Dat gebeurt bij ons. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Onze bedden en boxen worden jaarlijkse gecontroleerd op veiligheid.