Oudercommissie

De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het bestuur van Stichting Kinderopvang Rhenen. Daarbij kijken zij kritisch naar de wijze waarop de stichting werkzaamheden, personeel, materieel en beleid organiseert voor een verantwoorde kinderopvang.

Meedenken met de oudercommissie?

Neem contact op

Vergaderingen

De oudercommissie komt zo’n acht keer per jaar bij elkaar. Regelmatig schuift de directeur bij dit overleg aan voor afstemming en het uitwisselen van nieuws en ervaringen. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Wettelijk is vastgelegd dat de oudercommissie op allerlei gebieden informatie-, advies- of instemmingsrecht heeft. Hoe dit precies zit, kun je nalezen in het reglement van de oudercommissie. De oudercommissie is aangesloten bij de overkoepelende, landelijke organisatie BOINK.

De volgende onderwerpen komen in de vergadering van de oudercommissie regelmatig aan de orde:

  • pedagogisch beleid
  • veiligheid- en gezondheidsbeleid
  • flexibilisering en invulling opvang
  • communicatie met ouders
  • tariefstelling
  • GGD rapporten
  • bereikbaarheid

 

Meedenken?

Zijn er zaken die je opvallen en die je met de oudercommissie wilt delen of aankaarten? Of wil je graag een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar oudercommissie@kinderopvangrhenen.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.


Onze oudercommissie

We stellen je graag de leden van onze oudercommissie aan je voor.

Mariëlle van Asperen-Philippi

Oudercommissielid

Merel Hofmeester

Oudercommissielid

Mirthe Meeuwisz

Oudercommissielid

Mariëlle Wijnen

Oudercommissielid

Jeannine van de Waerdt

Oudercommissielid

Marian van Baalen-Hooijer

Oudercommissielid