Pedagogisch Beleid

Voor jou als ouder is het belangrijk te weten hoe wij met de kinderen die aan onze zorgen worden toevertrouwd, omgaan. Wij zien opvoeden grotendeels als het kind begeleiden en stimuleren in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Maak een afspraak voor een rondleiding

Maak afspraak

Aandacht voor jouw kind

Elk kind is uniek en heeft een eigen tempo. Wij houden daar rekening mee. Wij vinden het belangrijk dat er bij het opvoeden in groepsverband aandacht blijft voor elk kind als individu en dat kinderen leren van elkaar en respect leren hebben voor elkaar.

Pedagogische kaart

Alle ouders ontvangen van ons tijdens het intakegesprek een pedagogische kaart waarin de uitgangspunten van ons pedagogisch beleid kort zijn samengevat. Naast een samenvatting geeft het de sfeer weer waarin wij werken. Het moet goed voelen! In ons pedagogisch beleidsplan is concreet uitgewerkt wat wij belangrijk vinden in het omgaan met kinderen en hoe dit in de praktijk tot uiting komt. Het pedagogisch beleidsplan is voor ouders ter inzage beschikbaar.

Tijdens teamvergaderingen is het pedagogisch beleid regelmatig onderwerp van gesprek en gaan onze medewerkers met elkaar in gesprek over de inhoud hiervan. Ook (bij)scholing op dit gebied hoort erbij. Zo houden we elkaar scherp en het pedagogisch beleid levendig. Het gaat er uiteindelijk om dat jij als ouder op de groep waar jouw kind zit, terugziet wat er op papier is beschreven. Wij gaan ook graag met jou in gesprek hierover.