Al 30 jaar ontdekken wij de wereld door de ogen van een kind

Stichting Kinderopvang Rhenen bestaat 30 jaar. ‘Een mooi jubileumjaar en dat vieren we het gehele jaar door’, vertelt Ine van Lavrijsen, directeur van Stichting Kinderopvang Rhenen (SKR).

Heeft u een vraag of een opmerking?

Neem contact op

Zo organiseerden de pedagogisch medewerkers een disco voor alle kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) en werden er verschillende feesten gevierd op zowel de peuteropvang als het kinderdagverblijf. ‘Het is mooi om te zien met hoeveel enthousiasme deze activiteiten worden georganiseerd. Ook hebben we veel complimenten van ouders ontvangen. Dat maakt ons feestje helemaal af en is de kers op de taart.’

Plezier voor ieder kind

SKR is een plek waar een mooie basis wordt gelegd voor ieder kind. De kinderen hebben de ruimte om te groeien en spelenderwijs te leren en er is veel aandacht voor de natuur. Mirthe, lid van de oudercommissie (OC) vertelt: ‘Stichting Kinderopvang Rhenen is een warme en veilige plek waar de pedagogisch medewerkers het verschil maken. Ze richten zich op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind en er is gerichte aandacht voor het bijbrengen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er wordt dus niet alleen goed voor kinderen gezorgd maar ook wordt er veel plezier gemaakt en spelenderwijs geleerd.’

Rebecca, lid van de OC: ‘Vier jaar geleden gingen wij op zoek naar een peuteropvang voor onze dochter. Bij SKR voelden we direct de ontspannen sfeer en laagdrempeligheid. Wat ons opviel was de rust bij de kinderen en de warme professionele houding van de pedagogisch medewerkers. De keuze was toen snel gemaakt! Nu ruim vier jaar later zijn de indrukken van toen volledig uitgekomen: het is een organisatie waarbij kinderen altijd op nummer één staan.’

Een rugzak vol ervaring

Binnen SKR hebben niet alleen de kinderen volop de mogelijkheid om te groeien en ontdekken, ook de pedagogisch medewerkers hebben de ruimte zich te ontwikkelen. Ine: ‘De medewerkers zijn onze ambassadeurs en het is belangrijk hen goed te begeleiden. Wat hebben ze nodig? Hoe kunnen ze elkaar versterken? Binnen SKR bieden we ieder jaar de mogelijkheid om bij te scholen. Soms zijn het verplichte onderdelen zoals EHBO maar er is ook ruimte voor verdieping en verbreding binnen het vakgebied.

We willen er met elkaar voor zorgen dat de rugzak steeds meer gevuld raakt met nieuwe kennis en ervaringen. Altijd in combinatie met de praktijk zodat medewerkers er direct mee aan de slag kunnen, denk aan voorschoolse educatie, de Uk & Puk training, scholing over gebarentaal, bewegen, communicatie en creativiteit. Er is zoveel kennis in onze organisatie op het gebied van het jonge kind, geweldig vind ik dat.’

Regina, pedagogisch medewerker bij SKR, vertelt: ‘Door de jaren heen heb ik vele trainingen gevolgd. Het vertrouwen dat ik krijg is voelbaar en hierdoor is het fijn om bij deze mooie kinderopvang te werken. Het is een heerlijk gevoel als ik ’s morgens de blije gezichtjes van de kinderen zie. Al 22 jaar is mijn werk mijn hobby en het is heel speciaal dat ik nu BBL-leerlingen begeleid die ik ooit als kleine peuters op de groep heb gehad.’

Simone: ‘Al meer dan 20 jaar zie ik kinderen groeien en ontwikkelen: met kleine stapjes en met grote sprongen. De manier waarop kinderen naar iets kijken, laten je ook zien waar het om gaat: dat je mag genieten van de kleine dingen in het leven. Naast dat de kinderen de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen, krijg ik die ruimte ook bij SKR. Voor mij voelt deze werkplek als een warm bad, een soort familie.’

Duurzame relaties

SKR werkt samen met andere lokale en landelijke organisaties zoals de scholen, gemeente Rhenen en het Centrum voor Jeugd en Gezin, IVN, de bibliotheek, logopedisten, het consultatiebureau, verloskundigen en het Taalhuis. Ine: ‘We zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en werken samen met gemeentelijke netwerkgroepen, zoals het netwerkoverleg armoedebestrijding. Maar in eerste instantie draait het bij ons vooral om de samenwerking met ouders, dat is zo belangrijk. Samen willen we een kind zo goed mogelijk begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Daarbij hoort een open gesprek, met respect voor elkaar.’

Mariëlle (OC-lid) vertelt: ‘Ik vind het geweldig te merken dat SKR de input van ouders zo waardeert en dat zij alles op alles zetten om de dienstverlening continu hoog te houden en te verbeteren. Voor mij springen professionaliteit en betrokkenheid er met stip boven uit. De zorg en aandacht die alle medewerkers voor elk kind hebben is iets dat meteen opvalt als je binnenstapt. We hebben verschillende groepen en soorten opvang bij SKR mogen ervaren en we zien dit overal terug. De communicatielijnen zijn kort en persoonlijk en in alles ervaren we dat het belang van onze kinderen voorop staat. In deze tijd is het denk ik echt uniek te noemen dat SKR zo’n vast team van professionals klaar heeft staan voor de dagelijkse opvang van onze kinderen.’

Toekomst

Ook in de toekomst staat de deur van SKR voor ouders en kinderen open. Ine: ‘Onze opvang is en blijft een fijne, vertrouwde plek in Rhenen waar je als ouders je kinderen met een gerust hart naartoe brengt en waar je terecht kunt voor advies over de opvoeding van je kind en waar je gehoord en gezien wordt. Ik ben al 26 jaar onderdeel van dit prachtige bedrijf en ben trots op wat we bereikt hebben. Ik geniet van de kinderen, hun ontwikkeling en groei, hun puurheid en verwondering. We kunnen veel leren van de kinderen door goed naar ze te kijken en te luisteren.

Marja: ‘Al meer dan 20 jaar ben ik als penningmeester betrokken bij deze mooie maatschappelijke kinderopvangorganisatie waar pedagogisch professionals zorgen voor het welzijn van kinderen en betrokken zijn bij hun ontwikkeling. Vanuit mijn expertise kan ik een bijdrage leveren door er voor te zorgen dat SKR ook een financieel gezonde en stabiele organisatie is. Bij onze opvang wordt al het mogelijke gedaan om de kinderen een fijne tijd te bezorgen waardoor ze later met plezier terugkijken. Mijn kinderen hebben zowel op de kinderopvang als de BSO gezeten. Inmiddels zijn ze 18 en 20 jaar oud en ik vroeg ze laatst hoe ze die periode hebben ervaren. Allebei hebben ze leuke en waardevolle herinneringen aan hun tijd bij SKR.’