Inspectie GGD

Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Daarin wordt gekeken of wij voldoen aan de eisen die vanuit de Wet Kinderopvang aan ons worden gesteld. Deze controles worden zowel aangekondigd als onaangekondigd uitgevoerd op al onze locaties. Tijdens de inspectie wordt o.a. ook naar ons veiligheids- en gezondheidsbeleid gekeken door de GGD.

Meer weten over de inspecties van de GGD?

Lees meer
"De transparantie en openheid vind ik heel goed. Ook als er iets is gebeurd wordt er precies verteld wat er is gebeurd".

Rapporten

De GGD inspecties worden uitgevoerd op verzoek van de gemeente Rhenen. Na iedere inspectie wordt er een rapport opgesteld door de inspecteur. De definitieve rapporten zijn openbaar. Deze worden niet alleen intern besproken, maar ook met onze oudercommissie.

 

Onderwijsinspectie

Naast de GGD controleert ook de onderwijsinspectie ons op het onderdeel ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u alle rapportages vinden.