homealgemeenkinderdagverblijfbopvangpeuterspcontactinloggen

Peuteropvang

Sinds januari 2017 wordt er in de gemeente Rhenen niet meer gesproken over peuterspeelzaalwerk, maar over Peuteropvang. De naam is gewijzigd, maar de inhoud is hetzelfde gebleven. Spelen en ontwikkelen staat centraal.

Wij hebben verschillende groepen Peuteropvang binnen ons kinderdagverblijf op onze hoofdvestiging aan de Acacialaan 11 en 11a in Rhenen, o.a. Bruintje Beer, PO montessorischool en IJsbeertje. In Elst hebben we de peuteropvang-groep de Olifant (in het Bestegoed).

Onze organisatie heeft een neutrale identiteit en staat open voor alle kinderen.  We hebben zowel plaatsen voor peuters van ouders die beiden werken of studeren (al dan niet met een VVE indicatie voor hun kind) als een aantal door de gemeente Rhenen gesubsidieerde plaatsen ( plaatsen voor ouders die niet beiden werken en VVE ge´ndiceerde plaatsen). We werken met gemengde groepen. Aan de subsidieplaatsen zitten criteria vast die bepalen of ouders wel of niet in aanmerking komen voor een subsidieplaats.

Ouders die beide werken of studeren kunnen voor de Peuteropvang Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Zij krijgen dan een deel van de kosten voor Peuteropvang terug.

Onze peutersopvang biedt  kinderen de mogelijkheid om als aanvulling op de thuissituatie, door middel van spel, nieuwe ervaringen op te doen die hun ontwikkeling stimuleren en die een goede voorbereiding zijn op de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons veilig en geborgen voelen en dat ze zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen.

Wij bieden spelmateriaal aan dat veelzijdig, uitnodigend en leerzaam is en zorgen er voor dat onze binnen- en buitenspeelruimtes veilig zijn en uitdaging bieden om te spelen. Ook begeleiden wij kinderen bij het samenspelen en leren hen respect te hebben voor elkaar, anderen en voor de dingen om hen heen. In onze benadering van de kinderen willen we hen leren omgaan met normen en waarden. Wij zien het tevens als onze taak een bijdrage te leveren aan het voorkomen en tijdig signaleren van achterstanden in de ontwikkeling van een kind.

Wij vinden overleg en samenwerking met ouders belangrijk. In het contact met ouders staan vertrouwen, respect en openheid voorop.